Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Het terugsturen en terug betalen van geknipte stoffen is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm en veelvouden hiervan. Patronen en andere artikelen die geretourneerd worden, zitten ongeopend in hun originele verpakking. Alvorens een artikel terug te sturen, contacteert de Klant de Verkoper om dit mee te delen.

Het terugsturen van een artikel gebeurt op kosten van de klant en steeds op eigen risico. Het retouradres: Georgette, tav Ruth Grootjans, Nieuwstraat 88, 9100 Sint-Niklaas, België.

De terugbetaling zal plaatsvinden na het ontvangen van de (onbeschadigde) artikelen.